Comunicació

 Ofereixo serveis de comunicació:


Convocatòries de rodes de premsa

Gestió d’entrevistes i reportatges

Informes de gestió i impactes

Redacció i elaboració de dossiers de premsa i materials de suport

Redacció de notes de premsa

...